20 March, 2013 jijonline

watisdoelwebshopOp 19 maart  verzorgden we een gastcollege online ondernemen op het Zoomvliet College te Roosendaal. Hierbij waren studenten aanwezig met de afstudeerrichting filiaalmanager en een aantal betrokken docenten.

De studenten nemen deel aan een pilot-groep waarbij een retail-opleiding gecombineerd wordt met online ondernemen. In de vorm van een mini-onderneming gaan de studenten aan de slag met het bouwen van hun eigen webwinkel en het verkopen van producten. Wat ons betreft een zeer goed en welkom initiatief gezien alle turbulente ontwikkelingen in retail-land!

Door in een vroeg stadium al kennis te maken met actuele ontwikkelingen op het gebied van het nieuwe winkelen kunnen deze studenten straks makkelijker schakelen wanneer zij aan de slag gaan binnen een bestaand retail-bedrijf of een eigen retail-onderneming.

Omdat een groot deel van bestaande retailers nog niet helemaal klaar is om direct in te spelen op nieuwe ontwikkelingen, is het een mooi streven om deze en volgende generaties studenten de kennis en middelen in handen te geven om hier verandering te brengen. Wat dat betreft vonden wij het dan ook erg leuk om dit college te geven en te zien hoe onze kennis over het nieuwe winkelen en online ondernemen direct toepasbaar is voor deze nieuwe generatie retail-ondernemers.

Steeds meer onderwijsinstellingen zoeken actief de verbinding met het bedrijfsleven om kennis die (nog) niet in de schoolboeken staat tot zich te nemen. De veranderingen volgen elkaar tegenwoordig zo snel op dat dit tempo met drukken van schoolboeken niet bijgehouden kan worden. Dat vraagt op een andere manier van kennisontwikkeling en – overdracht. Het verbinden van offline onderwijs en online ondernemen is hierdoor enorm belangrijk  en -in onze visie – onmisbaar geworden.

Meer informatie over onze gastcolleges en workshops? Neem gerust contact met ons op!