21 June, 2011 Sebastian

Dynamische marketing omgeving

Er zijn op dit moment weinig sectoren die zo aan verandering onderhevig zijn als de marketing en communicatie sectoren. Nieuwe media neemt de overhand, nieuwe apps en tools schieten als paddestoelen uit de grond, de influencers van vroeger zijn niet meer die van vandaag en de snelheid van informatie is onnoemelijk malen hoger dan pak hem beet 10 jaar geleden. Dit zorgt voor een enorm dynamische omgeving waarin je erg je best moet doen om on top of the game te blijven. Graag deel ik daarom 5 korte voorspellingen over ontwikkelingen in het (online)marketing landschap.

Voorspellingen voor de toekomst binnen marketing en communicatie:

1. Groupon voorbij, vraaggerichte marketplaces

Het groupon model is onwijs succesvol gebleken. Chris schreef hier al eens over de rol van het business model en de rol van schaarste in dit succes. In de basis is Groupon natuurlijk nog wel aanbodgericht. Als je logischerwijs nadenkt en ook punt 2 hieronder in ogenschouw neemt, zal het verschijnsel gaan optreden dat consumenten samen gaan komen om zo hun behoeften te achterhalen en te bundelen. Dit gebeurt al op kleine schaal, maar zal in de toekomst een veel grotere rol gaan spelen. Consumenten zullen hun vragen/behoeften gaan bundelen en bedrijven kunnen vervolgens deze consumentengroepen benaderen met oplossingen en producten die het beste aansluiten op de behoefte van de consument.

2. Consumer driven society en de rol van social media

Consumenten krijgen meer macht. Consumenten kunnen melden wat ze willen over een product. Ze kunnen hun meningen en vragen eenvoudig via nieuwe media de wereld in slingeren en de groep die die mening aanhoort groeit met de dag en zal alleen maar groter worden. Dit zorgt ervoor dat je imago maar vooral de consument lastig te controleren is en gaat zorgen voor een verhoogde transparantie in de markt. Naast het feit dat social media de consument meer macht geeft maakt het de consument ook makkelijker benaderbaar. Bedrijven gaan hier gebruik van maken om meer de dialoog aan te gaan met de consument. Er vindt een grote verschuiving plaats van marketing naar marketgiving.

3. Kanaaldenken

Marketeers moeten af van hun obsessie over kanalen.  Kanaaldenken is binnen de marketing een leidraad voor hoe er gebudgetteerd en geoptimaliseerd wordt en voor hoe we geld toewijzen voor de verkoop van producten ook al weten we dat de wereld complexer in elkaar zit dan dat. Naar je marketing kijken door het oog van het ene kanaal versus het andere kanaal is weinig realistisch. Een aankoop doen is een proces. Het is het geheel van advertenties, zoekopdrachten, emails en commentaren (zowel binnen als buiten je netwerk) en als je je focust op één kanaal dan mis je “the bigger picture”. Je kunt veel beter kijken naar welke route een consument aflegt en hoeveel stappen ze verwijderd zijn van je product. Zorg dus dat je optimaliseert voor het hele koopproces waarin je investeert in zoveel kanalen als nodig en in de juiste proportie.

4. Locatie

Location based services worden steeds belangrijker. Niet alleen binnen de marketing is locatie een hot topic ook bijv. binnen educatie. Voor de consument wordt het minder belangrijk waar ze zijn. Ze kunnen diensten overal gebruiken. Voor de marketeer wordt het belangrijker waar de consument is. Je kunt op maat geleverde producten aanbieden en specifieke doelgroepen bereiken. Kort gezegd kun je de juiste boodschap, op het juiste tijdstip, op de juiste plaats aan de juiste persoon brengen. Dat is zowel voor de marketeer als voor de consument fijn.

5. Verandering van werkomgeving, het nieuwe werken en resultaatgericht werken

De ontwikkeling van de maatschappij en het kapitalisme zorgt ervoor dat (jonge)mensen meer vrijheid willen om hun eigen keuzes te maken. Ook in hun werk. Daar is mooi op in gespeeld met de term “het nieuwe werken”. Maar wat is nieuw werken eigenlijk? en waarom doet niet iedereen het als het zo fantastisch is? Het hete hangijzer  bij  het breed invoeren van het nieuwe werken is vertrouwen. Vertrouwen in het feit dat een werknemer doet wat er van hem gevraagd wordt en waar hij/zij voor aangenomen is. Als je vertouwen geeft en een werknemer vervolgens meer vrijheid krijgt wordt het steeds minder belangrijk hoe het werk gedaan wordt en hoe lang erover gedaan wordt. Je zult dus zien dat er een verschuiving gaat plaatsvinden van prestatiegericht werken naar resultaat gericht werken.

 

, , , , , , , ,