15 June, 2011 Chris

We hebben allemaal wel eens van de term gehoord. De wet van de grote getallen, ofwel Law of the large numbers. Wikipedia geeft de volgende definitie:

Onder een wet van grote aantallen wordt in de kansrekening een regel verstaan die een uitspraak doet over het gedrag van het gemiddelde van een rij stochastische variabelen bij toenemende omvang van de rij.

Een voorbeeld van de wet van de grote getallen in de praktijk: hoe vaker je met een gelijkwaardige munt kop of munt gooit, hoe groterde kans wordt dat de kans op het gooien van kop (of munt) de 0,5 benadert.

Nu ben ik nooit een groot fan van statistiek en kansrekening geweest. De rekenkundige methodes achter het fenomeen kansrekening, getallenreeksenen de wet van de grote getallen interesseren me nauwelijks. Het fenomeen zelf en het begrip van de materie achter deze zaken heeft me echter op de een of andere manier wel altijd geboeid en achtervolgd.

Prikkels & Kaders

De mens reageert vooral op waarneembare en directe prikkels. Als we honger hebben willen we eten. Als we te laat op ons werk dreigen te komen door een file voelen we stress. Als we 10 keer achter elkaar kop gooien met een munt met gelijkwaardige helften beginnen we te geloven dat de munt niet gelijkwaardig is. De mens is gewend om zijn brein te gebruiken om gebeurtenissen en prikkels een betekenis te geven, om deze te zien in een kader waarin het begrepen kan worden. Dat maakt de meeste dingen voor ons een stukje makkelijker te begrijpen. Maar tegelijkertijd beperkt het ons ook in hetgeen we kunnen bereiken.

Veel mensen hebben briljante ideeen, waarvan ze (bijna) overtuigd zijn dat het een succes kan worden. Maar in de praktijk blijken vaak de barrières te groot om deze ideeën ook tot uitvoering te brengen. Dit kan tijdgebrek zijn, financiële onzekerheid, enzovoorts. Ook bestaat er altijd een kans dat het idee of concept uitloopt op een “mislukking.” Ik zet het woord mislukking tussen haakjes, omdat dit vaak in de Nederlandse cultuur zo wordt gezien. In de VS ben je als failliete ondernemer niet alleen bankroet, je bent ook een waardevolle ervaring rijker, hetgeen je zelfs in positieve zin kan laten opvallen tijdens een sollicitatie.

Klein naar Groot

Wat je altijd in je achterhoofd moet houden:

Als je in staat bent 1 klein succes te boeken, ben je ook in staat om een groot succes te realiseren.

De succespotentie ligt hem echter niet alleen in het doen, het uitvoeren van ideeën, maar juist ook in het analyseren op micro niveau. Als je in staat bent een subset van resultaten de destilleren uit een set met proefdata, kun je met behoorlijke precisie uitrekenen hoe vaak je dit succes zou moeten herhalen om de financiële compensatie te ontvangen die jou behoeften tegemoet komt.

In online marketing en e-business valt dit principe goed toe te passen, omdat je veel testdata kunt verzamelen en uiteindelijk veel dingen kan automatiseren of outsourcen. Stel het lukt je om in een bepaalde periode om 10 euro omzet te genereren met het online promoten of verkopen van producten. Je kunt dan (mits je een redelijke sample hebt) redelijk accuraat gaan analyseren wat er nodig is om van deze 10 euro 100 of 200 euro per dag te maken. Je kunt zien hoeveel bezoekers er op je website zijn geweest en hoeveel bezoekers uiteindelijk tot een aankoop over zijn gegaan. Je kunt het conversie-percentage uitrekenen en zo zien hoeveel procent van de bezoekers er ook tot aankoop over gaan. Gewapend met deze data kun je gericht gaan werken aan het vergoten van de traffic naar je website en het verhogen van je conversie ratio. We zullen later een of meerdere blogposts wijden aan hoe je dit kunt aanpakken, maar voor nu: uiteindelijk gaat het erom dat je toewerkt naar grotere getallen: meer bezoekers x hogere conversieratio = meer profit.

De wet van de grote getallen hoef je dus niet alleen te zien als een verschijnsel binnen de kansrekening. De wet van de grote getallen laat ook zien hoe je van een klein succes potentieel een enorm succes kunt maken (in financiële termen). Zolang je maar bereid bent om continue te verbeteren, aan te passen en hard te werken. In essentie een heel simpel concept, maar toch voor velen lastig om te bevatten in de praktijk.

Mocht je no clue hebben over waarin je succesvol zou kunnen worden, begin dan vandaag met het opschrijven van alle kleine succesjes die je boekt. Dat hoeft niet alleen zakelijk te zijn, maar kan ook in de persoonlijke sfeer liggen. Je zult merken dat jou persoonlijke succesjes op termijn gaan uitgroeien tot ideeën en deze ideeën zullen je voeden in de overtuiging dat jou succesjes tot grote hoogte kunnen stijgen.

, ,

Chris

Mede-oprichter van We Are Media. Online ondernemer. Ideeëntuinman Vertaler van idee naar concept. Van concept naar praktijk. Projectmanagement. Online Marketing & Affiliatemarketing. Blogger. Kennis- en visieontwikkeling. Doen waar je energie van krijgt.