29 March, 2012 Chris

De ontwikkelingen op het gebied van online winkelen, detaillisten die het moeilijk hebben en overnames goed voor honderden miljoenen  euro`s volgen elkaar snel op. We Are Media volgt deze ontwikkelingen op de voet en ook wij zien dat er op dit moment grote veranderingen gaande zijn, zoals het steeds meer in elkaar overlopen van offline en online in retailland. Genoeg reden voor ons om zelf met de voeten in de onderzoeksmodder te gaan staan en dieper te duiken in de cijfers, trends, ontwikkelingen en signalen op het gebied van online en offline winkelen.

Wat we hebben onderzocht

Aangezien we binnen We Are Media werken aan online oplossingen die waarde kunnen creëren op het snijvlak tussen online en offline ligt onze focus op de volgende vraag:

“Welke trends en ontwikkelingen zijn er gaande in retailland en in de online wereld, onder consumenten en winkeliers en op welke manier kunnen wij toewerken naar een oplossing die het leven voor zowel consumenten als voor retailers een stukje makkelijker maakt en bijdraagt aan de aansluiting tussen online  en offline?”

Aanpak

Voor dit onderzoek zijn we deels gedoken in informatie die her en der al voorhanden lag en daarnaast zijn we zelf de straat op gegaan om te praten met winkeliers en consumenten. Op deze manier hebben we voor onszelf een goed totaalbeeld kunnen vormen van de mogelijkheden en problemen die er op dit moment spelen.

Ontwikkelingen en belangrijkste cijfers

  • In 2011 zijn er al 11,9 miljoen Nederlanders online, waarmee het aantal potentiële kopers via internet sinds 2002 gestegen is met een kleine 5 miljoen personen. De groei vlakt af, maar is nog steeds significant aanwezig. De omzet van online winkelen in Nederland steeg van 2.8 mld. euro naar 9.2 mld euro in 2010.
  • 80.7% van de 11.9 miljoen mensen die in Nederland online zijn heeft ooit een online aankoop gedaan. 8 Miljoen van deze 9,6 miljoen heeft in het het afgelopen half jaar een aankoop gedaan.
  • Het aantal webwinkels verdubbelde tussen 2009 en 2011 van 20.000 in 2009 naar bijna 40.000 in 2011
  • De belangrijkste redenen die consumenten geven waarom ze online winkelen: (1) Gemak (26%), (2) Duidelijk of product op voorraad is (24%), (3) Niet verkrijgbaar in de winkel (22%), (4) Winkelen kost teveel tijd (15%) , (5) Makkelijker de juiste winkel vinden en (14%) en (6) Betere informatie (8%).
  • De eerste oriëntatie bij een aankoop verloopt via: (1) Internet (56%), (2) Winkel (19%), (3) Folder (21%) en (4) Overig (4%)
  • 41% van de detaillisten heeft een elektronisch klantenbestand, maar slechts 13% van alle ondernemers stuurt nieuwsbrieven.
  • Bij 41% van de aankopen wordt vooraf op internet naar informatie gezocht. Consumenten vinden de volgende elementen bij oriëntatie op producten belangrijk: (1) Zichtbaarheid collectie (31%), (2) Prijs (25%), (3) Acties (15%), (4) Merk/Product (13%) en (5) Folder (8%)
  • Van alle winkeliers heeft inmiddels 67% een website. 24% hiervan geeft aan online artikelen te verkopen. Dat is 16% van alle winkels.
  • De voornaamste reden die winkeliers geven voor het ontbreken van een webshop is gebrek aan tijd en kennis.
  • Veel winkeliers zien in dat de online markt een serieuze bedreiging vormt en zijn bang achter te blijven op de markt.

Wat kunnen we leren uit deze observaties?

Ten eerste zien we dat de markt voor online winkelen onverminderd blijft groeien. Daarnaast zien we ook de concurrentie onder webshops fors toenemen. De traditionele winkelier haakt op dit moment onvoldoende aan op deze ontwikkelingen, waardoor er marktaandeel van detaillisten weggesnoept wordt door webwinkels.

Wat duidelijk veranderd is het afgelopen decennium is de manier waarop consumenten zich oriënteren op productaankopen. Waar vroeger de orientatie voornamelijk eenzijdig plaatsvond via het locale suffertje of via papieren folders, verschuift de oriëntatie grotendeels naar online. Informatie is makkelijker en sneller toegankelijk en consumenten kunnen zich actief bezig houden met product orientatie door feedback van andere consumenten te lezen en zelf feedback te geven op producten en/of service.

De redenen dat er online gekocht wordt is niet alleen het aspect prijs. Het merendeel van de consumenten winkelt online vanwege het gemak, het inzicht in informatie en de efficiency.

Traditionele winkeliers vinden op dit moment nog geen optimale aansluiting bij bovenstaande ontwikkelingen, wat als gevolg heeft dat we winkelstraten leger zien worden en de gezellige binnenstad veel winkels verliest die een stempel drukken op het karakter van een stad.

Wat ons betreft signalen genoeg om toe te werken naar een oplossing die winkelier en consument dichter bij elkaar brengt door elkanders behoefte te onderkennen. De consument is op zoek naar goede productinformatie en een winkelervaring die zich kenmerkt door gemak. De winkelier is op zoek naar manieren om de klant weer terug in de winkel te krijgen, maar tegelijkertijd ook met zijn winkel online aanwezig te zijn om op deze manier al in te kunnen haken op de behoefte van de consument tijdens het oriëntatie- proces.

Bent u geïnteresseerd naar aanleiding van onze onderzoeksresultaten. Bent u bezig met vraagstukken omtrent het nieuwe winkelen? Of bent u winkelier die geinteresseerd is in de mogelijkheden die wij u straks kunnen bieden? Neem dan gerust contact met ons op!

Lees ook deze verzamelblogpost over berichtgeving over de veranderende retailmarkt en het nieuwe winkelen in de pers

Chris

Mede-oprichter van We Are Media. Online ondernemer. Ideeëntuinman Vertaler van idee naar concept. Van concept naar praktijk. Projectmanagement. Online Marketing & Affiliatemarketing. Blogger. Kennis- en visieontwikkeling. Doen waar je energie van krijgt.